Urban adventurer or explorer, stock photographer unpacks backpack with photography equipment and drone. Ready to shoot aerial footage for sale or social media

STS 01

Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania certyfikatu pilota, które uprawniają do lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej – STS 01 < 25kg

Szkolenie zawiera:

Co dają nam uprawnienia STS?

Do uzyskania uprawnieniń wymagane jest zdanie egzaminu teoretycznego w innym podmiocie.

Możliwość wykonywania lotów dronem nad obszarami słabo zaludnionymi, zachowując bezpieczną odległość.

Możliwości latania bezzałogowcami o nadanej klasie C5

Możliwość ubiegania się o zgodę na certyfikat LUC.

Loty SBSP

Możliwość wykonywania operacji lotniczych o średnim ryzku

Wymagania:

Kandydat do uzyskania kompetencji pilota:

Posiada zgodę opiekuna prawnego (co najmniej 16lat)

Legitymuje się ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość

Przed przystąpieniem do kursu należy stworzyć konto na stronie https://drony.gov.pl/ i uzyskać potwierdzenie rejestracji operatora i pilota.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!