POV shot of hipster and millennial new generation user of futuristic new technologies, use drone remote control to fly device in air. Concept legal or illegal drone usage in populated area

STS 02 Praktyka dla posiadaczy NSTS

Szkolenie praktyczne do uzyskania certyfikatu pilota, które uprawniają do lotów poza zasięgiem wzroku BVLOS w kategorii szczególnej – STS02 < 25kg

Szkolenie zawiera:

Co dają nam uprawnienia STS?

Robiąc uprawnienia STS02 otrzymujemy: uprawnienia STS 01,02

Do uzyskania uprawnieniń wymagane jest zdanie egzaminu teoretycznego w innym podmiocie.

Możliwość wykonywania lotów dronem nad obszarami słabo zaludnionymi, zachowując bezpieczną odległość.

Możliwości latania bezzałogowcami o nadanej klasie C6

Możliwość ubiegania się o zgodę na certyfikat LUC.

Loty SBSP.

Możliwość wykonywania operacji lotniczych o średnim ryzku.

Loty BVLOS poza zasięgiem wzroku.

Wymagania:

Kandydat do uzyskania kompetencji pilota:

Posiada zgodę opiekuna prawnego (co najmniej 16lat)

Legitymuje się ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość

Przed przystąpieniem do kursu należy stworzyć konto na stronie https://drony.gov.pl/ i uzyskać potwierdzenie rejestracji operatora i pilota

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!