Urban adventurer or explorer, stock photographer unpacks backpack with photography equipment and drone. Ready to shoot aerial footage for sale or social media

STS 01 Praktyka dla posiadaczy NSTS

Szkolenie praktyczne do uzyskania certyfikatu pilota, które uprawniają do lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej – STS 01 < 25kg

Szkolenie zawiera:

Co dają nam uprawnienia STS?

Do uzyskania uprawnieniń wymagane jest zdanie egzaminu teoretycznego w innym podmiocie. 

Możliwość wykonywania lotów dronem nad obszarami słabo zaludnionymi, zachowując bezpieczną odległość.

Możliwości latania bezzałogowcami o nadanej klasie C5

Możliwość ubiegania się o zgodę na certyfikat LUC.

Loty SBSP

Możliwość wykonywania operacji lotniczych o średnim ryzku

Wymagania:

Kandydat do uzyskania kompetencji pilota:

Posiada zgodę opiekuna prawnego (co najmniej 16lat)

Legitymuje się ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość

Przed przystąpieniem do kursu należy stworzyć konto na stroniehttps://drony.gov.pl/ i uzyskać potwierdzenie rejestracji operatora i pilota oraz posiadać szkolenie NSTS 01 lub 02

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!