Drone air, Generated AI

NSTS 02

Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania certyfikatu pilota, które uprawniają do lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej – NSTS 02 < 25kg

Szkolenie zawiera:

Co dają nam uprawnienia NSTS?

Robiąc uprawnienia NSTS 02 otrzymujemy NSTS 02 oraz 01.

Do uzyskania uprawnieniń wymagane jest zdanie egzaminu teoretycznego w innym podmiocie i jest to w cenie.

Możliwość wykonywania lotów dronem nad obszarami zaludnionymi, zachowując bezpieczną odległość o której pilot decyduje.

Możliwości latania dronem który nie ma nadanej klasy.

Możliwość ubiegania się o zgodę na certyfikat LUC.

Loty SBSP.

Możliwość wykonywania operacji lotniczych o średnim ryzku.

Wymagania:

Kandydat do uzyskania kompetencji pilota:

Posiada zgodę opiekuna prawnego (co najmniej 16lat)

Legitymuje się ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość

Przed przystąpieniem do kursu należy stworzyć konto na stronie https://drony.gov.pl/ i uzyskać potwierdzenie rejestracji operatora i pilota

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!